Skarbiec Holding – podsumowanie I półrocza roku obrotowego 2018/2019

  • wzrost przychodów z tytułu opłaty stałej o 10% r/r, do 42,9 mln PLN
  • łączne przychody za okres 1H 2018/2019* na poziomie 44,1 mln PLN vs. 48,2 mln PLN w okresie porównawczym, EBIT na poziomie 7,8 mln PLN i zysk netto na poziomie 6,5 mln PLN
  • dyscyplina po stronie kosztowej
  • 4,4 mld PLN aktywów netto funduszy detalicznych pod zarządzaniem na koniec okresu sprawozdawczego
  • wypłata w formie dywidendy 30,4 mln PLN z zysku netto za rok obrotowy 2017/2018 (4,45 PLN na akcję)
  • po dacie bilansowej podjęcie decyzji o rozszerzeniu działalności Skarbca TFI
  • o zarządzanie środkami gromadzonymi w pracowniczych planach kapitałowych („PPK”)
 
*rok obrotowy Skarbiec Holding rozpoczął się w lipcu 2018 i zakończy w czerwcu 2019 roku
 
Skarbiec Holding S.A., właściciel Skarbiec TFI - jednego z największych, niezależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych na polskim rynku, podsumował wyniki finansowe za 1H roku obrotowego 2018/2019.* Skonsolidowane przychody wyniosły w tym czasie 44,1 mln PLN i były o 8,5% niższe w ujęciu rok do roku. Zysk operacyjny EBIT wyniósł 7,8 mln, a zysk netto 6,5 mln PLN. Pomimo wymagającego otoczenia (zmiany regulacyjne, ogólnogospodarcza presja na płace) Spółka utrzymała w omawianym okresie dyscyplinę kosztową – koszty operacyjne utrzymały się porównywalnym poziomie r/r/

Skonsolidowane przychody Skarbiec Holding z tytułu opłaty stałej za zarządzanie funduszami wyniosły w 1H 2018/2019 42,9 mln PLN, co oznacza wzrost o 10,4% w ujęciu rok do roku. Przychody z tytułu opłaty zmiennej (success fee) wyniosły w tym okresie 0,6 mln PLN (wobec 6,6 mln PLN przed rokiem). Poziom opłaty zmiennej odzwierciedla ogólną sytuację panująca na rynkach finansowych, w szczególności w Polsce i USA, w roku kalendarzowym 2018.

Na koniec 1H 2018/2019 (4Q roku kalendarzowego 2018) wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI wynosiła 4,4 mln PLN. Na koniec grudnia 2018 roku TFI zarządzało aktywami netto o wartości 4,4 mld PLN. Aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec grudnia b.r. wyniosły 2,38 mld PLN, co oznacza wzrost o 12% w porównaniu z końcem 2017. Aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI wyniosły 1,6 mld PLN i były niższe o 17% w porównaniu z końcem 2017 roku. Na koniec 1H 2018/2019 Skarbiec TFI zarządzało 36 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów i 9 funduszami dedykowanymi.

W pełnym roku kalendarzowym 2018 Skarbiec Holding zanotował 97,5 mln PLN przychodów, 19,5 mln PLN zysku operacyjnego EBIT i 16 mln PLN zysku netto.

„Rynek TFI staje się coraz bardziej konkurencyjny, co jest efektem zarówno nowych regulacji prawnych określających zasady funkcjonowania funduszy jak i rosnących wymagań Klientów co do jakości dostarczanych im produktów. Potrafimy odpowiedzieć na te wyzwania. Skarbiec TFI wyróżnia się bogatą ofertą i zespołem wysokiej klasy zarządzających, którzy nawet w trudnym otoczeniu potrafią osiągać dobre wyniki inwestycyjne, co doceniają nasi Klienci oraz środowisko rynku kapitałowego” – mówi Anna Milewska, prezes zarządu Skarbiec Holding S.A.

Pracujemy nad rozwojem naszego portfolio, chcemy szybko reagować na otaczające nas zmiany rynkowe. Przed nami realizacja szeregu ambitnych celów biznesowych, w tym np. przygotowanie oferty związanej z PPK. Jestem przekonana, że w pełni wykorzystamy nasz potencjał w budowie konkurencyjnej pozycji firmy.”dodaje Anna Milewska.

Po dacie bilansowej, w lutym 2019 r., Spółka podjęła decyzję rozszerzeniu oferty produktowej Skarbca TFI o świadczenie usług w zakresie zarządzania środkami gromadzonymi w pracowniczych planach kapitałowych („PPK”).

”Skarbiec TFI ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu dobrowolnych rozwiązań emerytalnych. Nasze fundusze mogą się pochwalić dobrymi i powtarzalnymi wynikami, co potwierdza wysoką skuteczność zastosowanych strategii rynkowych. Wszechstronność i odpowiedzialne podejście do biznesu inwestycyjnego zostało potwierdzone licznymi wyróżnieniami zdobytymi w ostatnim czasie: Gazeta Parkiet uznała Skarbiec najlepszym TFI w 2017 roku, a Rzeczpospolita drugim najlepszym TFI w latach 2017 i 2018 – zaznacza Anna Milewska.

Anna Milewska stanowisko Prezesa Zarządu Skarbiec Holding objęła 13 marca 2019 r. Tego samego dnia została też Prezesem Zarządu Skarbiec TFI.

– Powołanie Prezesa Zarządu obu spółek jest silnym sygnałem skierowanym do rynku potwierdzającym stabilną sytuację Grupy. Anna Milewska posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, w tym w obszarze finansów, które zdobywała w sektorze bankowym. Jej profesjonalizm jest gwarantem dynamicznego rozwoju firmy i utrzymania wiodącej roli Skarbiec TFI w sektorze – powiedział Stanisław Kluza, przewodniczący Rady Nadzorczej Skarbiec TFI i Skarbiec Holding.
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj