Skarbiec Holding – podsumowanie trzech kwartałów roku obrotowego 2019/2020

Skarbiec Holding S.A., właściciel Skarbiec TFI - jednego z największych, niezależnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na polskim rynku, podsumował wyniki finansowe za trzy kwartały roku obrotowego 2019/2020, czyli za okres 9 miesięcy od dnia 1 lipca 2019 do dnia 31 marca 2020. Przychody Skarbiec Holding wyniosły w tym czasie 62,8 mln PLN (wobec 83,9 mln PLN rok wcześniej). Wypracowany przez spółę zysk netto sięgnął 14,3 mln PLN (20,4 mln PLN
w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego). 


Skonsolidowane przychody Skarbiec Holding z tytułu opłaty stałej za zarządzanie funduszami wyniosły po trzech kwartałach roku obrotowego 47,9 mln PLN, natomiast przychody pozyskiwane z opłaty zmiennej  sięgnęły 13,8 mln PLN.

Skarbiec TFI na koniec marca 2020 roku zarządzało łącznie aktywami o wartości ok. 3,3 mld PLN. Wartość aktywów funduszy detalicznych pod zarządzaniem Skarbiec TFI sięgała niemal 2,7 mld PLN, w tym aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI wynosiły ok. 1,4 mld PLN, a aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych - ok. 1,3 mld PLN.

Według stanu na dzień 31.03.2020 r. Skarbiec TFI zarządzało 42 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także portfelami i 7 funduszami dedykowanymi.

- Pierwszy kwartał 2020 roku, a szczególnie dwa jego ostatnie miesiące stały pod znakiem nieznanych dotąd wyzwań, które pojawiły w całej światowej gospodarce w związku z pandemią koronawirusa. Wydarzenia te miały niebagatelny wpływ na wyniki osiągane przez szereg firm, w tym z obszaru sektora finansowego mówi Anna Milewska, Prezes Zarządu Skarbiec Holding.

- Dziś wiele wskazuje na to, że sytuacja poprawia się. Po masowych wypłatach środków z TFI, klienci zaczęli w kwietniu wracać do funduszy. Inwestorzy zakładają, że lokując środki średnioterminowo dokonują optymalnego wyboru, że w tym okresie świat sobie poradzi z pandemią. Co prawda, nie wiadomo, czy potrwa ona jeszcze pół roku czy rok, czy nawet dwa lata - ale to nadal krótki horyzont czasowy. Ci inwestorzy widzą, że dzisiaj wyceny aktywów są na tyle atrakcyjne, że warto w nie inwestować – dodaje Prezes Milewska.

Jak zaznacza Anna Milewska zespół zarządzających Skarbiec TFI aktywnie pracuje nad tym, aby tworzyć odpowiednio skonstruowane strategie dostosowane do aktualnej sytuacji na rynku. Dodatnie stopy zwrotu w I kwartale bieżącego roku kalendarzowego zanotowały w segmencie dłużnym Skarbiec Obligacja i Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji. W segmencie funduszy alternatywnych wysoką kwartalną stopą zwrotu wyróżniał się fundusz Skarbiec Market Neutral, który wypracował stopę zwrotu w wysokości 7,25%. Pozytywne stopy zwrotu z tego segmentu zanotowały też fundusze Skarbiec Absolute Return Akcji FIZ, Magna FIZ oraz MultiAsset FIZ. Dobrze radziły sobie – w porównaniu z konkurencją - fundusze udziałowe i mieszane. Na 15 funduszy zaliczanych do tej grupy, aż 8 znalazło się w pierwszych, a kolejne 3 w drugich kwartylach swoich grup porównawczych.  

Klienci korzystający z usług Skarbiec TFI coraz częściej sięgają też po alternatywne rozwiązania inwestycyjne – rosną bowiem aktywa portfeli asset management Towarzystwa. Na koniec kwietnia ich wartość przekroczyła 850 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 350 mln zł w porównaniu z końcem 2019 r.
Na koniec kwietnia łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI sięgała 3,7 mld zł.
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj