Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24-10-2019

Raport bieżący nr 37/2019
 
Data sporządzenia: 24-10-2019 
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %


Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24-10-2019

Treść raportu:
Zarząd SKARBIEC HOLDING S.A. („Spółka”) przekazuje informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby 24.10.2019 roku, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz w ogólnej liczbie głosów.
Akcjonariuszom uczestniczącym w ZWZ przysługiwało łącznie 4.543.384 głosów. Ogólna liczba głosów w spółce SKARBIEC HOLDING S.A. w dniu 24.10.2019 r. wyniosła 6.821.677.
Lista akcjonariuszy:
  1. AORAM SP. Z O.O., liczba głosów z akcji na ZWZ: 2.251.152; procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ: 49,54%; procentowy udział w liczbie głosów w ogólnej liczbie głosów: 32,99%
  2. METLIFE OFE, liczba głosów z akcji na ZWZ: 499.663; procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ: 10,99%; procentowy udział w liczbie głosów w ogólnej liczbie głosów: 7,32%
  3. NATIONALE – NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, liczba głosów z akcji na ZWZ: 266.000; procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ: 5,85%; procentowy udział w liczbie głosów w ogólnej liczbie głosów: 3,89%
  4. PKO BP BANKOWY OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, liczba głosów z akcji na ZWZ: 378.034, procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ: 8,32%; procentowy udział w liczbie głosów w ogólnej liczbie głosów: 5,54%
  5. REAL ESTATE INVESTMENTS FIZ, liczba głosów z akcji na ZWZ: 1.130.829; procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ: 24,88%; procentowy udział w liczbie głosów w ogólnej liczbie głosów: 16,57%
 
 
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
 
Anna Milewska – Prezes Zarządu
Michał Reszka – Prokurent
 


 
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj