Zmiana terminu przekazania raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za okres od dnia 1 lipca 2019r. do dnia 30 czerwca 2020r

Raport bieżący nr 25/2020
Data sporządzenia: 28-09-2020 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Temat: Zmiana terminu przekazania raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za okres od dnia 1 lipca 2019r. do dnia 30 czerwca 2020r

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2020 z dnia 31.07.2020 r. oraz jego korekty z dnia 03.08.2020 oraz raportu bieżącego nr 23/2020 z dnia 18.09.2020 Zarząd SKARBIEC HOLDING S.A. („Spółka”) informuje, że zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za okres od dnia 1 lipca 2019r. do dnia 30 czerwca 2020r.
 
Termin publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za okres od dnia 1 lipca 2019r. do dnia 30 czerwca 2020r., który został ustalony na dzień 30 września 2020 roku zostaje przesunięty na dzień 5 października 2020 roku.
 
Pozostałe informacje zawarte w raporcie bieżącym nr 17/2020 z dnia 31.07.2020 r. skorygowanego w dniu 03.08.2020 oraz jego zmianie w raporcie bieżącym nr 23/2020 z dnia 18.09.2020 nie ulegają zmianie.
 
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego:
§ 79 ust. 7 w zw. z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Anna Milewska – Prezes Zarządu
Marek Wędrychowski – Członek Zarządu
 
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj