Zmiany w składzie Zarządu Skarbiec TFI S.A.

Raport bieżący nr 26/2020
 
Data sporządzenia: 01-10-2020
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 – Rozporządzenia MAR – informacja poufna
 
Temat: Zmiany w składzie Zarządu Skarbiec TFI S.A.
 
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka” ) przekazuje otrzymaną w dniu 01.10.2020 r. od Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informację, iż Rada Nadzorcza Towarzystwa podjęła w dniu 30.09.2020 r. uchwałę w sprawie powołania z dniem 01.12.2020r. Pana Jarosława Jamka do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki odpowiedzialnego za nadzór nad procesem inwestycyjnym, którego powołanie wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego, o której mowa w art. 42 b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
 
Rada Nadzorcza Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. postanowiła, że Pan Jarosław Jamka faktyczny nadzór nad procesem inwestycyjnym o jakim mowa art. 42 b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi podejmie po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego.
 
Uchwała Rady Nadzorczej Towarzystwa wchodzi w życie w dniu 05.10.2020 po przedłożeniu w tym terminie przyjętej rezygnacji z pełnionej funkcji członka Zarządu w Quercus TFI S.A. oraz skutecznie złożonego wypowiedzenia umowy o pracę.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał przyjętą rezygnację P. Jarosława Jamki z pełnionej funkcji członka Zarządu w Quercus TFI S.A. oraz skutecznie złożone wypowiedzenie umowy o pracę.
 
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:


Anna Milewska – Prezes Zarządu
Marek Wędrychowski – Członek Zarządu
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj