Zmiany w składzie Zarządu Skarbiec TFI S.A.

Raport bieżący nr 27/2020
 
Data sporządzenia: 12-10-2020
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 – Rozporządzenia MAR – informacja poufna
 
Temat: Zmiany w składzie Zarządu Skarbiec TFI S.A.
 
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka” ) przekazuje otrzymaną w dniu 12.10.2020 r. od Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informację, iż Rada Nadzorcza Towarzystwa podjęła w dniu 12.10.2020 r. uchwałę w sprawie zmiany terminu powołania Pana Jarosława Jamka, o którym to powołaniu Spółka informowała raportem bieżącym nr 26/2020 w dniu 01.10.2020. Rada Nadzorcza Towarzystwa postanowiła o powołaniu Pana Jarosława Jamka do składu Zarządu Towarzystwa z dniem 2 listopada 2020 r.
 
Uchwała Rady Nadzorczej Towarzystwa wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Anna Milewska – Prezes Zarządu
Marek Wędrychowski – Członek Zarządu
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj