Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

Raport bieżący nr 12/2015
Data sporządzenia:  6-07-2015
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Temat: Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka”) mając na uwadze praktykę rynkową przekazuje otrzymaną informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., według stanu na dzień wyceny 30 czerwca 2015r. z zastrzeżeniem, iż poniższe wartości zostały obliczone na dzień wyceny 30 czerwca 2015r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy.
Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła: 14 932,4 mln zł
Na powyższą sumę składają się:
1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec – JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych), w tym:
a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 728,0 mln zł
b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 1 722,2 mln zł
łącznie:  3 450,2 mln zł
2. Fundusze dedykowane: 11 365,1 mln zł
3. Portfele instrumentów finansowych: 117,2 mln zł
Według stanu na dzień 30 czerwca 2015r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 33 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów (w tym jednym funduszem Skarbiec-Rynku Nieruchomości FIZ w likwidacji - będącym w stanie likwidacji) oraz 10 funduszami dedykowanymi.
Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Rybiec - Prezes Zarządu
Bartosz Józefiak – Członek Zarządu
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj